CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục

Khám phá trải nghiệm khác

 • Thuyết trình sinh vật biển

  Thuyết trình sinh vật biển

  Kiểm tra sức khỏe cho sinh vật biển mỗi ngày

 • Tương tác sinh vật biển

  Tương tác sinh vật biển

  Tương tác tại bể chạm, cho cá koi ăn, lặn tại bể chính,...

 • Khu vui chơi trẻ em

  Khu vui chơi trẻ em

  Nhiều không gian vui chơi dành cho trẻ em